Newsletter

Dopad adherence léčby statiny na KV morbiditu a celkovou mortalitu v primární péči

Impact of Statin Adherence on Cardiovascular Morbidity and All-Cause Mortality in the Primary Prevention of Cardiovascular Disease: A Population-Based Cohort Study in FinlandRannanheimo.PK et a. ViH 2015; 18:896-905Autoři hodnotí vztah mezi adherencí vůči statinům a incidencí kardiovaskulárních (KV) příhod, resp. celkové mortalitě v běžné klinické praxi. Výchozí jsou data finských registrů. Analýza byla provedena retrospektivně.Vybráni byli pacienti ve …

Dopad adherence léčby statiny na KV morbiditu a celkovou mortalitu v primární péči Pokračovat ve čtení »

Nákladová efektivita výdajů na kardiovaskulární onemocnění

Autoři navazují na dřívější práce z roku 2011. Publikace vychází ze studií nákladové efektivity (CEA) registru Tufts Medical centra. Jedná se o renomovaný americký registr, který shromažďuje údaje o nákladové efektivitě od roku 1996. Autoři analyzovali 359 CEA studií z let 1996 až 2008 v oblasti kardiovaskulární a to léčebné i preventivní intervence.  Celkový meziroční nárůst nákladů byl 5,7 %, náklady na prevenci rostly …

Nákladová efektivita výdajů na kardiovaskulární onemocnění Pokračovat ve čtení »

Nákladová studie cystické fibrózy v České republice

V lednu letošního roku byla po mnohaměsíčním úsilí publikovaná nákladová (cost-of-illness, COI) studie cystické fibrózy. Tato studie byla vypracovaná ve spolupráci iHETA a pražského CF centra ve Fakultní nemocnici v Motole. Publikace vyšla v časopise European Journal of Health Economics (EJHE) s názvem Cost-of-illness analysis and regression modeling in cystic fibrosis: a retrospective prevalence-based study; abstrakt studie je dostupný na …

Nákladová studie cystické fibrózy v České republice Pokračovat ve čtení »

Preskripce léčiv na chronické srdeční selhání v zemích OECD v souladu s doporučenými postupy Evropské kardiologické společnosti (EKS)

V prosincovém čísle Value in Health byly publikovány výsledky observační studie hodnotící správnou preskripci dle doporučených postupů v zemích OECD u pacientů s chronickým srdečním selháním na podkladě dat z registru EKS a OECD. Do studie byly zahrnuty údaje od 4605 pacientů z 15 států včetně České republiky. Sledována byla preskripce základní doporučené medikace – inhibitoru angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) nebo antagonisty …

Preskripce léčiv na chronické srdeční selhání v zemích OECD v souladu s doporučenými postupy Evropské kardiologické společnosti (EKS) Pokračovat ve čtení »

Matching-Adjusted Indirect Comparisons (MAIC): Nová metoda zjišťující komparativní/ relativní účinnost, CER (comparative effectiveness research)

V dnešní době existuje velice málo případů, kdy je k dispozici robustní přímá srovnávací studie, ze které je možné odvodit komparativní účinnost nové hodnocené technologie v porovnání s terapií, která je považována za relevantního komparátora. Široce se tak uplatňují metody nepřímého srovnání, jako jsou síťové meta-analýzy (network meta-analysis; NMA, resp. MTC; mixed treatment comparison). Existuje však některé limitace těchto metod …

Matching-Adjusted Indirect Comparisons (MAIC): Nová metoda zjišťující komparativní/ relativní účinnost, CER (comparative effectiveness research) Pokračovat ve čtení »

Co můžeme očekávat od value-based financování léků?

„Co můžeme očekávat od value-based financování léků?“ se ptají autoři retrospektivní studie od protinožců, nedávnou publikovanou v časopise Pharmacoeconomics. Austrálie je zemí, která již v roce 1994 zavedla povinná farmako-ekonomická hodnocení (mezi klinickými aspekty) při zařazování nových léků do tamního systému úhrad z veřejných prostředků. Zároveň je zemí bez explicitního prahu či hranice ochoty platit ($/ QALY), kde …

Co můžeme očekávat od value-based financování léků? Pokračovat ve čtení »