Listopad 2021

Prezentace ze semináře ČFES: Celospolečenská perspektiva, nepřímé náklady a náklady spojené se ztrátou produktivity.

Dne 10. listopadu 2021 proběhl online seminář ČFES na téma: Celospolečenská perspektiva, nepřímé náklady a náklady spojené se ztrátou produktivity. Níže si dovolujeme sdílet prezentace ze setkání: Celospol persp. Intro – Nov11-2021 Societal perspective ISPOR Czech 081121 Mlčoch, Decker Vymezení pojmu – Celospolečenská perspektiva 2021-11-10-final Societal_perspective_carers_QoL_2021-11-10 HCA_FCA_CFES prez 2021-11-08