Preskripce léčiv na chronické srdeční selhání v zemích OECD v souladu s doporučenými postupy Evropské kardiologické společnosti (EKS)

V prosincovém čísle Value in Health byly publikovány výsledky observační studie hodnotící správnou preskripci dle doporučených postupů v zemích OECD u pacientů s chronickým srdečním selháním na podkladě dat z registru EKS a OECD. Do studie byly zahrnuty údaje od 4605 pacientů z 15 států včetně České republiky. Sledována byla preskripce základní doporučené medikace – inhibitoru angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) nebo antagonisty …

Preskripce léčiv na chronické srdeční selhání v zemích OECD v souladu s doporučenými postupy Evropské kardiologické společnosti (EKS) Pokračovat ve čtení »