Cena ČFES

Vyhlášení ČFES Publikace roku 2021

Výbor ČFES na svém zasedání ze dne 6.10.2022 rozhodl, že vítěznou publikací v soutěži Publikace roku 2021 ČFES je publikace od autorů Tužil et al. (2021) s názvem Time in remission as an alternative outcome measure for rheumatoid arthritis: a 10-year prospective study of 2618 new users of anti-TNF, která byla publikovaná v časopise Rheumatology (Oxford Academic) s impakt faktorem 7.043 …

Vyhlášení ČFES Publikace roku 2021 Pokračovat ve čtení »

Cena ČFES 2014

Výbor ČFES se rozhodl vyhlásit cenu za odbornou publikaci za rok 2021. Do soutěže se může přihlásit člen ČFES, který v roce 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021) publikoval nebo prezentoval odbornou práci v oblasti farmakoekonomika/outcomes research v podobě článku v časopise (českém i zahraničním) nebo posterového sdělení jako první nebo korespondenční autor. Kritéria hodnocení: originalita tématu odborná úroveň/použitá metodika kvalita časopisu/impakt faktor …

Cena ČFES 2014 Pokračovat ve čtení »

Cena ČFES 2013

Výbor ČFES se rozhodl vyhlásit cenu za odbornou publikaci za rok 2013. Do soutěže se mohl přihlásit člen ČFES, který v roce 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013) publikoval nebo prezentoval odbornou práci v oblasti farmakoekonomika/outcomes research v podobě článku v časopise (českém i zahraničním) nebo posterového sdělení jako první nebo korespondenční autor. Kritéria hodnocení: originalita tématu odborná úroveň/použitá metodika kvalita časopisu/impakt …

Cena ČFES 2013 Pokračovat ve čtení »