Česká společnost

pro farmakoekonomiku a hodnocení zdravotnických technologií

Cílem České farmakoekonomické společnosti je rozvoj, rozšiřování a podpora farmakoekonomiky, HTA a outcome research v České republice, zvyšování úrovně odborných znalostí a mezinárodní spolupráce na poli zdravotnické ekonomiky a outcome research. Česká farmakoekonomická společnost je členem ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research) a udržuje pravidelnou spolupráci s obdobně zaměřenými organizacemi zejména sousedních zemí.

Dne 10. listopadu 2021 proběhl online seminář ČFES na téma: Celospolečenská perspektiva, nepřímé náklady a náklady spojené se ztrátou produktivity.

Prezentace ze semináře naleznete zde: https://farmakoekonomika.cz/prezentace-ze-seminare-cfes-celospolecenska-perspektiva-neprime-naklady-a-naklady-spojene-se-ztratou-produktivity