Nákladová efektivita výdajů na kardiovaskulární onemocnění

Autoři navazují na dřívější práce z roku 2011. Publikace vychází ze studií nákladové efektivity (CEA) registru Tufts Medical centra. Jedná se o renomovaný americký registr, který shromažďuje údaje o nákladové efektivitě od roku 1996. Autoři analyzovali 359 CEA studií z let 1996 až 2008 v oblasti kardiovaskulární a to léčebné i preventivní intervence.  Celkový meziroční nárůst nákladů byl 5,7 %, náklady na prevenci rostly rychleji (o 9,9 % meziročně) než náklady na léčbu (meziročně 4,8 %). Výsledky CEA ukazují, že náklady na prevenci jsou výhodnější (medián cost v USD/QALY 16 866) oproti léčebným intervencím (medián cost v USD/QALY 22 625). Autoři se pozastavují nad skutečností relativně malého počtu CE analýz (N=9) v prevenci hyperlipidémie, přičemž její náklady rostou meziročně o více jak 17 %. Jen přibližně 15 % všech analyzovaných intervencí (jak preventivních, tak i léčebných) jsou náklady šetřící (cost-saving), většina zařazených CEA analýz (35 %) je v pásmu 10 000-50 000 USD. Nejvýhodnější intervencí je prevence hypertenze je vysoce nákladově efektivní (cost/QALY pod 6 000 USD).

Obr. Rozložení cost/QALY podle kategorií

xx

Údaje z registru potvrzují výhodnost prevence oproti léčbě z pohledu nákladové efektivity.

Zpracovala: Jana Skoupá, ČFES, květen 2016

Miller. G et al. ,Cost-effectiveness of cardiovascular disease spending, J Am Coll Cardiol. 2012; 60(20)