On-line mtg. Výboru ČFES, 22. 10. 2021; zápis

Přítomni:

Tomáš Doležal, Tomáš Mlčoch, Aleš Kmínek, Bálint Pasztor, Milan Vocelka, Jiří Klimeš

Host:    Martin Kolek

Témata:

On-line konference celospolečenská perspektiva, nepřímé náklady (10.listopadu)

 • progres v rámci přípravy jednotlivých sub-témat
 • domluveny další pracovní on-line setkání
 • formát – vedle jednotlivých témat ukázat konkrétní case; v otázce stále ISPOR intern. speaker…
 • technicky Zoom zajistí TD

FE na SK – 1.12. – témata, sdělení za ČFES

 • Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění s dopadem na proces stanovení úhrady léčiv na vzácná onemocnění (TD)
 • Celospolečenská perspektiva a nepřímé náklady – nový pohled na hodnocení léčiv na vzácná onemocní v ČR? (TM, JK)

Probíhající legislativní změny a metodiky

 • Výbor dostane k připomínkám Návrhy SUKL formulářů pro nový typ správních řízení dle ustanovení § 39da ZoVZP platného od 1.1.2022.

  Up-date aktivit směrem k ISPOR

 • Domluveny 2 newsletter – i. upadte HE GL a ii. update k novému zákonu – novela 48
 • Dotaz na rozdělení regionu a umístění ČR v rámci ISPOR global – dotaz na bližší kontakt s WEC EU5
 • Publikace popsují HE GL a systém HTA v ČR s ohledem na legislativu

Agenda „pokladny“ a aktualizace adres členů – předání; Přepis v rámci resjtřík. Soudu

 • probíhající, v půli listopadu po získání souhlasu/ prohlášení členů bude půjde další upoždění na úhradu člen. Poplatků

Priority ČFES aktivity na 2022;

– Pokračování celospolečenská perspektiva a nepřímé náklady – kultivace metodiky

– Role pacientů v procesu úhradovém:

 • Vzdělávání pacientů v rámci ČFES (nad rámec aktivit AIFP, MZd) – konkrétně formou
 • semináře/ů po prvotních zkušenostech s výstupy v rámci PO (po cca 5 případech..)
 • publikace – role pacientů v systému úhradovém

-Vzdělávání pro OS – webinaře

-Publikace popsují HE GL a systém HTA v ČR s ohledem na legislativu

-Témata: Preventivní programy, populační/ veřejné zdraví

Pozn.: jedná se o návrh, bude sdíleno se členy a do konce listopadu odsouhlaseno

Zapsal: JK