Zápis z Výboru ČFES ze dne 19.2.2016

Přítomní: Hambálek (JH), Skoupá (JS), Fuksa (LF), Klimeš (JK), Švihovec (JŠ), Kmínek (AK)
Omluven: Doležal (TD)
Dr Skoupá pozdravila přítomné a věnovala se jednotlivým bodům schůze:
1. Smlouva s ČLS JEP
Smlouva s ČLS JEP podepsána. Text byl vyvěšen na webu www.farmakoekonomika.cz. Výbor vybral zástupce (podle smlouvy) pro jednání. Je jím AK. ČFES bude subkomisí KLPK (schváleno na prezidiu ČLS). AK připravuje teze ke spolupráci.
2. Nominace prof. Švihovce na cenu Marilyn Dix Smith Leadership Award
Hotovo
3. Psychiatrický kongres – červen 2016 – symposium ČFES
Symposium přijato. Jednotlivé přednášky:
a) JS: Srovnání utilizace farmakoterapie v zemích EU
b) LF: Principy ekonomických hodnocení v rámci HTA
c) JH: Příklad hodnocení zdravotnických technologií v oblasti psychiatrie z EU
d) OAKS (Duba): Modelace depotních antipsychotik – příklad z ČR
4. E-learning
Vedoucím projektu: LF
Termín pro předložení první verze do 31.3.2016.
5. Guidelines ČFES
V procesu.
6. Aktivity ČFES pro 2016 – 2 témata pro rok 2016 – úkol posunut na 25.2.2016 (JK a JS)
a) Kardiologii (i v kontextu dostupných dat z reálného života)
b) Diabetes (i v kontextu dat z reálného života)

7. Jarní workshop – termín 16-22 květen. JK/LF/AK zjistí do 29.2.2016 případnou kolizi s kongresy. Téma – guidelines ideálně z pohledu SUKLu (JS/AK), očekávání ze strany ČLS (JŠ) i pacientských organizací (JS). Výbor diskutoval prezentace ČFES na kongresu na Slovensku podle předběžného plánu zaslaného slovenskou společností.
o FE v legislativě zdravotnické a lékové politiky v ČR (JŠ)
o Povzbuzení a překážky dostupnosti inovativních léků v ČR (JS/JH/LF)
o Použití studií PRO a jejich validity pro klinickou a FE praxi (JK)
o Inovativní onkologické léky a jejich FE (oslovíme SUKL)
o HTA u… příklad – diskutovali jsme 70/2 (JH)
o HTA u… příklad – neléky – oslovíme Kláru Kruntorádovou, případně TD
JS dá vědět na Slovensko, že s jejich tématy souhlasí.

8. FE informace
 AK informoval o komunikaci s PH a panem Doc. Pecnem ohledně publikace MCDA ve ViH Regional Issues. AK připraví první draft publikace (v AJ) do 31.3.2016. Publikace bude vycházet z dlouhé verze na webu.
 Newsletter – ob týden – logistika JH. Prozatím jsme saturováni do konce února. Ozval se Value outcomes s nákladovou studií na cystickou fibrózu – přijato. Kdokoliv bude mít něco zajímavého, sepíše a pošle JH.
9. Různé
Výbor schválil prezentaci v senátu.
Příští schůze: 4.4.2016 u prof. Švihovce.