On-line mtg. Výboru ČFES, 14. 9. 2021; zápis

Přítomni:

Tomáš Doležal, Zbyněk Gregor, Jiří Klimeš, Jana Skoupá, Aleš Kmínek, Martin Kolek

Omluveni: Jan Švihovec, Jan Hambálek, Šárka Veselá

Témata:

Volební shromáždění a pracovní den ČFES: 23. 9. 2021; 15.00 – 17:30/ next steps

 • Odsouhlasen finální program, tento zaslán již členům – viz příloha
  • ZG – vložení na L-in
 • Nominační komise (Ornstová, Gregor, Klimeš) zajistí tisk volebních lístků a nutných info
 • JK – připomene externím přednášejícím zaslat přednášky do 9. 2021
 • TD – nutné právní náležitosti spojené se zápisem a změnami na rejstříkový soud (re. Zápis a příprava seznamu účastníků konference)
 • JK – zajistí označení místa (1. LF) v den voleb
 • Do 21. 9. budou zaslány finální prezentace:
  • Zpráva o činnosti ČFES za uplynulé období (JK, TD)
  • Zpráva o hospodaření/ rozpočet (JS) a zpráva Revizní komise (rev. komise)
  • TD/ JS – připomenutí zásadních změn a jejich praktický dopad (TD, JS)
  • metodika kalkulace NN/ societal perspective dle nových GL ČFES (Tomáš Mlčoch/ JK)

Cena za nejlepší publikaci

Vítězem Ceny publikace ČFES za rok 2021 je publikace Doležil a kol. Získala již 4 hlasy z 5 možných (Hlasovali: prof. Švihovec, Kmínek, Gregor, Skoupá, Hambálek):

Dolezil, Markova, Klimes: Journal Impact Factor: 3.133 (5 year impact 3.507) (https://www.dovepress.com/an-investigation-into-the-prevalence-of-migraine-and-its-prophylactic–peer-reviewed-fulltext-article-JPR )

Různé:

 • Připomenutí směrem na MZd – ČFES jako oficiální připomínkové místo pro mega-vyhlášku a další prováděcí předpisy pro novelu z. č. 48/1997
 • Bylo diskutované zapojení ČFES v rámci aktivit ČLS JEP – Výbor se shodl, že bude dále např. prostřednictvím KLPK provádět edukaci v rámci HTA a health policy. Jiné zapojení (např. na úrovni správních řízení při SUKL) výbor ČFES nepodporuje.
 • 9. proběhla TC se zástupci ISPOR (přítomni: TD, JK) – domluveno sdílení Newsletter a free webinářů ze strany ISPOR, za ČFES – budou zaslány: up-date GL, materiály pro 1 newsletter = update z.č. 48, což bude předmětem i ISPOR EMEA health policy update virtual mtg – vice na konferenci ČFES

 Další mtg Výboru – TBD