Vedení ČFES

V období říjen 2021 – říjen 2023 je vedení České společnosti pro farmakoekonomiku a hodnocení zdravotnických technologií (ČFES) složeno z následujících zástupců:

Výbor ČFES

PharmDr. Jiří Klimeš, PhD., MBA – předseda ČFES, člen výboru

Vedení ČFES 

 

Je absolventem Farmaceutické fakulty UK, v Hradci Králové. Přibližně rok pracoval na pozici farmakologa v oddělení léčiv a zdravotnických prostředků VZP. Následně pracoval 4 roky v konzultační společnosti VALUE OUTCOMES jako HEOR a Market access manager, zároveň také v Institutu pro zdravotní ekonomiku a technology assessment o.p.s. (iHETA). V současné době působí jako HEOR, RWE Lead a Market access manager v rámci společnosti Novartis, s.r.o. Zároveň se zabývá vědecko-výzkumnou a edukační činností v oblasti HEOR, HTA a lékové politiky, kterou nyní realizuji na půdě Univerzity Karlovy, Farmaceutické Fakulty.

MUDr. Tomáš Doležal, PhD. – minulý předseda, člen výboru

Vedení ČFES 

 

Absolvoval 1. lékařskou fakultu UK obor lékařství, působil jako odborný asistent Ústavu farmakologie 3. LF UK, kde také obhájil svou PhD práci ve farmakologii. Je zakladatelem Institutu pro zdravotní ekonomiku a technology assessment o.p.s. (iHETA) a ředitelem komerční výzkumné organizace VALUE OUTCOMES s.ro. Jako externí pedagog působí na 2. LF UK a LF Masarykovy University Brno. Založil informační projekt otevrenezdravotnictvi.cz a je šéfredaktorem časopisu Farmakoterapie.

Ing. Tomáš Mlčoch – budoucí předseda, člen výboru

Ing. Milan Vocelka – člen výboru

Ing. Bálint Pásztor – člen výboru

MUDr. Aleš Kmínek, MBA, MHA – člen výboru

Po absolvování fakulty dětského lékařství University Karlovy v Praze působil jako lékař a odborný asistent na klinice dětského a dorostového lékařství 1. LF UK v Praze. Od roku 1993 pracuje ve farmaceutickém průmyslu, nyní jako lékařský ředitel pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti AstraZeneca. Postgraduálně studoval na Sheffield Hallam University (MBA) a na Advanced Healthcare Management Institute v Praze (MHA). Na Advanced Healthcare Management Institute nyní působí jako externí lektor. Je členem pracovní skupiny pro HTA v Evropské federaci asociací farmaceutického průmyslu (EFPIA) v Bruselu a „co-chair“ pracovní skupiny pro ekonomiku ve zdravotnictví v české Asociaci inovativního farmaceutického průmysl (AIFP).

 

Revizní Komise ČFES

Členy revizní komise jsou v období říjen 2021 – říjen 2023: Martin Kolek, Jan Hambálek, a Jan Švihovec.