Ochrana osobních údajů – základní informace

Společnost
Česká farmako-ekonomická společnost (ČFES), se sídlem Adresa sídla: Praha 7, 14000, Františka Křížka 1392/23 Spisová značka: L 15240 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 26983885 zpracovává v případě odeslání formuláře ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:
jméno a příjmení
e-mailovou adresu
telefon
Jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce, za účelem odpovědi na vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností Česká farmako-ekonomická společnost (ČFES) zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy, nejdéle však 2 roky od vyplnění a odeslání formuláře, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – společnost výmaz provede, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy společnosti
V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se na nás prosím neváhejte obrátit

Tým Česká farmako-ekonomická společnost