Členství v ČFES

Přihlášku naleznete ve formátu MS Word pod následujícím odkazem:

Přihláška-do-ČFES-fin

Přihlášku prosím zasílejte na adresu: Václavská 316/12, Praha 2, 120 00

Přihlášku je možno zaslat i prostřednictvím elektronické pošty na adresu: xtomas.mlcoch@gmail.com nebo klimes.jiri@gmail.com.

O projednání vaší přihlášky budete informováni přednostně elektronickou poštou.

Členství vzniká dnem splnění poslední z podmínek stanovené pro řádné členství. Členství v ČFES se ročně obnovuje zaplacením ročního příspěvku v roce následujícím.

Dle usnesení výboru z 31.1.2024 dochází od roku 2024 ke zvýšení členského příspěvku na 800 Kč, studenti po předložení průkazu ISIC

rodiče, kteří pobírají mateřský/rodičovský příspěvek, mají příspěvek snížený na 200 Kč/rok. K zaplacení příspěvku budete vyzváni prostřednictvím elektronické pošty.