Kulatý stůl ČFES

Česká farmakoekonomická společnost uspořádala dne 30. září 2014 v Lékařském domě kulatý stůl k aktuálním tématům VALUE-BASED PRICING a COMPARATIVE EFFECTIVENESS.

Šlo o uzavřené zasedání pro pozvané zástupce těchto institucí:

  • Ministerstvo zdravotnictví
  • SUKL
  • Zdravotní pojišťovny
  • ČLES JEP
  • ČFES

Zástupci pracovních skupin ČFES (VBP a CER) prezentovali výstupy své práce a doporučení, které by mělo být zohledněno v procesu stanovování úhrad léčivých přípravků. Stávají text doporučení je publikován na webu ČFES v sekci Guidelines.

V úvodu zmínil předseda ČFES shrnul výhody a nevýhody současného systému hodnocení léčiv a představil inciativu ČFES v oblasti CER a VBP, která by mohla přinést pozitivní změnu. Text sdělení naleznete zde

Value Based Pricing (VBP): Jak nakládat s výsledky farmakoekonomických analýz v kontextu ostatních parametrů (závažnost onemocnění, potřeba nové terapie, klinická účinnost a bezpečnost, dopad na rozpočet, nejistota výsledků).

Prezentaci naleznete zde

Comparative effectiveness CER: Jaké metody používat v hodnocení účinnosti a bezpečnosti medicínských technologií, jak správně identifikovat komparátory a jaká bude hierarchie důkazů pro přímé a nepřímé srovnání.

Prezentaci naleznete zde

Zápis z jednání s plátci, regulátory a odbornými společnostmi