Zasedání výboru České společnosti pro farmakoekonomiku a hodnocení zdravotnických technologií ze dne 18. 2. 2019

přítomni: J. Švihovec, J. Hambálek, A. Kmínek, J. Klimeš, Z. Gregor, T. Doležal

 1. Vstup ČFES na sociální sítě
 • ZG připravil analýzu možnosti prezentace a komunikace ČFES na sociálních sítích. V diskusi byla zvolena možnost založení profilu na Facebooku (ZG, JH).
 1. Cena za publikaci
 • Přihlášky jsou přijímány do 28. 2. 2019
 • Výherce bude odměněn částkou 10 000 Kč
 • Minimální počet účastníků pro konání soutěže jsou 3
 • Výbor bude práce hodnotit podle několika kritérií (originalita tématu, odborná úroveň/použitá metodika, kvalita časopisu/impakt faktor, přínos pro obor), každý hodnotitel každou došlou práci ohodnotí body v rozmezí 0 až 10
 • Více informací zde: http://natestingu.cz/farmakoekonomika/akce-cfes/cena-cfes/
 1. Edukační text farmakoekonomika/HTA
 • Bude vytvořena osnova uceleného pregraduálního syllabu/curricula, který může být posléze včetně připravených prezentací/podkladů nabídnut vysokým školám (JK)
 • Tento kurz se stane základem obsahu učebnice
 • JK navrhne obsah/sylabus, který bude oponován výborem ČFES
 • Cílem je mít osnovu do června 2019 hotovou a připravovat texty/prezentace do konce září 2019
 1. Seminář pro zástupce ČLS JEP
 • ČFES vytvoří program dvou cca 2hodinových seminářů pro zástupce odborných společností z řas ČLS JEP
 • JŠ domluví s předsednictvím ČLS JEP termín prvního semináře na období květen/červen 2019
 • Bude se jednat o praktický výklad založený na potřebě rozumět a interpretovat jednotlivé části hodnotících zpráv a poskytovat SUKLu relevantní informace pro účely správního řízení
 1. Česko-slovenská farmakoekonomická konference  se bude konat 13. června 2019 a tento byl domluven s SSFE
 • bude zamluven přednáškový sál na 1. LF UK (JS)
 • Výbor vybral 5 okruhů témat, na každé téma je snahou mít 4-6 prezentace v délce trvání max. 1,5 hodiny na jedno téma
 • Témata a koordinátoři
  • HTA zdravotnických prostředků (TD)
  • Biosimilars (JS)
  • Zapojení pacientů do HTA procesů (JH)
  • RWE pro HTA (JK, ZG)
  • Společné procesy HTA v EU (AK)
 • Do konce března jednotliví koordinátoři vytvoří návrh programu symposií
 1. Různé
 • Výbor odsouhlasil přijetí nových členů.

Příští zasedání výboru: 1.4.2019 v 8:30h (Václavská 316/12, P2)