Zasedání výboru České společnosti pro farmakoekonomiku a hodnocení zdravotnických technologií (ČFES) ze dne 24.2.2020

přítomni: J. Klimeš, Z. Gregor, Š. Veselá, M. Kolek, A. Kmínek, J. Hambálek, T. Doležal

Omluveni: J. Švihovec, J. Skoupá

Slovensko-česká konference 2020 v Bratislavě

 • Plánovaný termín 3. červen 2020
 • Za ČFES navrhujeme témata: role pacientů v HTA, CZ/SK guidelines, přístup k moderním terapiím

ČFES jako aktivní připomínkové místo legislativy

 • ČFES se pokusí být oficiálním připomínkovým místem prováděcích předpisů 48/1997 Sb. – Megavyhláška. Vyhláška o referenčních skupinách
 • Úkoly: TD osloví F. Vrubela ASAP

 Edukační text farmakoekonomika/HTA

 • Bude vytvořena osnova uceleného pregraduálního syllabu/curricula, který může být posléze včetně připravených prezentací/podkladů nabídnut vysokým školám
 • Tento kurz se stane základem obsahu stručné učebnice pro odborně laickou veřejnost
 • Bude vytvořena úvodní prezentace v rozsahu 90 min.
 • Úkoly: JK navrhne obsah/sylabus do 20.3.2020

Cena za publikaci 2020

 • Přihlášky jsou přijímány do 28. 2. 2020
 • Výherce bude odměněn částkou 10 000 Kč
 • Minimální počet účastníků pro konání soutěže jsou 3
 • Výbor bude práce hodnotit podle několika kritérií (originalita tématu, odborná úroveň/použitá metodika, kvalita časopisu/impakt faktor, přínos pro obor), každý hodnotitel každou došlou práci ohodnotí body v rozmezí 0 až 10
 • Více informací zde: http://natestingu.cz/farmakoekonomika/akce-cfes/cena-cfes/

Stanovy ČFES a příspěvky 2020

 • Je nutné dokončit změnu názvu v obchodním rejstříku, včetně překlasifikace na spolek
 • Dle usnesení výboru z 10.1.2019 dochází od roku 2020 ke zvýšení členského příspěvku na 600 Kč, studenti po průkazu ISIC mají 200 Kč/rok + vytvoření evidence a kontroly
 • Úkoly: JS dokončí přeregistraci ČFES

Pracovní skupiny

 • Pracovní skupina pro guidelines
  1. již dokončila první fázi činnosti, existuje předběžný draft nové verze, který bude rozeslán k široké oponentuře členům ČFES během dubna 2020
  2. Cílem je vydat do konce května 2020 aktualizovanou verzi

Úkoly: JK pošle členům výboru do 15. března prefinální verzi

 • Pracovní skupina pro HTA zdravotnických prostředků
  1. Již funguje se zástupci zdravotních pojišťoven a CzechMed a vytvořila osnovu společného dokumentu
  2. Doporučení pro HTA zdravotnických prostředků bude v březnu rozesláno členům ČFES s cílem publikovat v dubnu 2020 oficiální verzi

Úkoly: TD pošle členům výboru prefinální verzi dokumentu

Další plánované akce ČFES 2020

 • Pracovní den na podzim 2020 společně s volbami budoucího předsedy a nového výboru

Příští zasedání výboru: 20.4. 2020 v 8:30h (Václavská 316/12, P2)