Zasedání výboru ČFES ze dne 17. 12. 2014

Zasedání výboru ČFES ze dne 17. 12. 2014, přítomni: J. Švihovec, J. Hambálek, T. Doležal

Webové stránky:

– K dispozici je předběžná zkušební verze nového webu. Další harmonogram příprav: doplnění textů, komentáře členů výboru – do 10.1.2015, druhá doplněná verze – do konce ledna 2015, do 15.2. veřejná verze webu, která bude prezentována na pracovním dni 19.2.2015

Akce 2015

– Pracovní den ČFES naplánován na čtvrtek 19.2. mezi 15-18 hod.

– J. Skoupá se pokusí zajistit prostory na Děkanátu 1. LF UK (Na Bojišti)

– Předběžný program:

  • ČFES – zpráva o činnosti, nové webové stránky (Doležal)
  • MZd (Dr. Tomášková) – legislativní výhled, revize referenčních skupin, přílohy 2
  • SUKL (Mgr. Skácelová) – aktuální stav metodiky, přístup k interpretaci ICER/WTP, CER
  • Zdravotní pojišťovny (Mgr. Podrazilová, Dr. Miková) – aplikace risk-sharingových schémat
  • AIFP (Mgr. Dvořáček) – nová koncepce systému cen a úhrad
  • ČFES – WBP/CER

– Farmakoekonomika na Slovensku XXIX – středa 27.5.2015 a potom XXX. 26.11.2015

Česko-slovenská konference 2015:

– výbor se shodl na potřebě uspořádat Česko-slovenskou konferenci 2015 v duchu prezentace a diskuse původních farmakoekonomických studií a analýz připravených v ČR

– předběžný termín konec září 2015

– členové ČFES budou vyzváni k přihlášení abstrakt (deadline do konce května 2015) a následně bude sestaven program s těmito tématickými bloky:

  • cost of illness/analýzy dopadu na rozpočet
  • nákladová efektivita včetně modelování
  • outcomes research

Aktualizace metodiky FE analýz ČFES

– během ledna budou osloveni členové ČFES a vytvořena pracovní skupina (Doležal, Hambálek)

– do konce března budou shromážděny připomínky

– nová verze bude prezentována na konferenci v září 2015

Různé:

– společnost CONFORUM (bývalí zaměstnanci IIR) olovili ČFES k partnerství pro konferenci Farmakoekonomika 2015

– přílohou jsou podmínky spolupráce

– zatím nejsou známy bližší údaje (termín, program, apod.)

Příští zasedání výboru: 3.2. 2015 13:00