Zasedání výboru České společnosti pro farmakoekonomiku a hodnocení zdravotnických technologií (ČFES) ze dne 5.9. 2019

přítomni: A. Kmínek, J. Klimeš, Z. Gregor, J. Skoupá, J. Švihovec, T. Doležal

 1. Pracovní den ČFES
 • Předběžný termín čtvrtek 27.11.2019 v 15:00
 • Bude věnováno aktuálním legislativním a metodickým otázkám
 • Pozveme zástupce MZ, ZP, SUKLu a pacientů
 • Předběžná témata: Novela 48/1997 (VILPy a orfany), metodiky BIA, postoj ČFES k moderním terapiím
 • Bude prezentována činnost pracovních skupin ČFES
 1. Pracovní skupiny ČFES
 • Pracovní skupina pro revizi guidelines se již sešla a rozdělila si zadání, na kterém pracuje
 • Pracovní skupina pro HTA zdravotnických prostředků hledá další členy a plánuje setkání v říjnu
 1. Seminář KLPK ČLS věnovaný úhradám léčiv
 • Proběhne 29.11.2019 odpoledne
 • Prezentace o tom, jak mají rozumět a vnímat zástupci odborných společností farmakoekonomické analýzy připraví Jana Skoupá a Tomáš Doležal
 1. Vzdělávání pacientů v HTA
  • MZ pořádá druhý ročník, na prvním se účastnili členové ČFES (Skoupá, Doležal, Vocelka, Mlčoch)
  • Termíny jsou 31.10-2.11. a 14.11-16.11.

Příští zasedání výboru: 15.10.2019 v 8:30h (Václavská 316/12, P2)