Zasedání výboru České společnosti pro farmakoekonomiku a hodnocení zdravotnických technologií (ČFES) ze dne 25.5.2020

přítomni: J. Klimeš, Z. Gregor, Š. Veselá, M. Kolek, A. Kmínek, J. Skoupá, T. Doležal

Omluveni: J. Švihovec, J. Hambálek

Slovensko-česká konference 2020 v Bratislavě

 • Bude se konat 3. červen 2020
 • Konference se bude konat formou vzdáleného on-line přenosu
 • Prihlasovanie na konferenciu je možné len on line cez https://fz.tnuni.sk/index.php?id=231
 • Za ČFES bude prezentovat T. Mlčoch, J. Klimeš, T. Doležal

Pracovní skupina pro guidelines

 • Existuje prefinální verze, která bude T.D. dána na jazykovou korekturu v rámci Farmakon Press/Farmakoterapie
 • Další kroky:
  1. finální verze bude v PDF vystavena na webu ČFES
  2. bude zároveň komunikována na LinkedIn s výzvou členům, aby se na ní odkazovali
 • T.D. ji rozešle na MZ, SUKL, AIFP, zdravotní pojišťovny
 1. J.K. přeloží preambuli a ta společně se souhrnem dle struktury ISPOR bude zaslána na ISPOR

Předběžný termín Pracovního dne ČFES – 26.11.2020

 • S. se pokusí zajistit místnost na 1. LF UK
 • Na příštím výboru bude diskutován program
 • Zatím navržená témata – Nové guidelines ČFES, hranice ochoty platit
 • Shromáždění bude zároveň volební – na další 2 roky (2021-2022)

Prováděcí legislativa

 • T.D. zašle v první polovině června na MZ ČR (F. Vrubel) požadavek na účast ČFES v připomínkovém řízení prováděcí legislativy k novele zákona 48/1997 Sb.

Stanovy

 • Úprava stanov bude diskutována příště – J.S.

Příští zasedání výboru: 27.7. 2020 v 8:00h