Zasedání výboru České společnosti pro farmakoekonomiku a hodnocení zdravotnických technologií (ČFES) ze dne 20.4.2020

přítomni: J. Klimeš, Z. Gregor, Š. Veselá, M. Kolek, A. Kmínek, J. Hambálek, J. Skoupá, T. Doležal

Omluveni: J. Švihovec

Slovensko-česká konference 2020 v Bratislavě

 • Plánovaný termín 3. červen 2020
 • Konference se bude konat formou vzdáleného on-line přenosu
 • Za ČFES navrhujeme témata: role pacientů v HTA, CZ/SK guidelines, přístup k moderním terapiím

Edukační text farmakoekonomika/HTA

 • Bude vytvořena osnova uceleného pregraduálního syllabu/curricula, který může být posléze včetně připravených prezentací/podkladů nabídnut vysokým školám
 • Tento kurz se stane základem obsahu stručné učebnice pro odborně laickou veřejnost
 • Bude vytvořena úvodní prezentace v rozsahu 90 min.
 • Úkoly: JK navrhne obsah/sylabus do 31.5.2020

Cena za publikaci 2020

 • Výbor zhodnotil práce podle několika kritérií (originalita tématu, odborná úroveň/použitá metodika, kvalita časopisu/impakt faktor, přínos pro obor)
 • Více informací zde: http://natestingu.cz/farmakoekonomika/akce-cfes/cena-cfes/
 • Vítězem za rok 2019 se stala práce: Mlcoch T, Hrnciarova T, Tuzil J, Zadak J, Marian M, Dolezal T: Propensity Score Weighting Using Overlap Weights: A New Method Applied to Regorafenib Clinical Data and a Cost-Effectiveness Analysis. Value Health. 2019 Dec;22(12):1370-137

Pracovní skupiny

 • Pracovní skupina pro guidelines
  1. Existuje prefinální verze, který bude rozeslán k široké oponentuře členům ČFES s prosbou na zaslání komentářů do 20.5.
  2. Cílem je vydat do konce května 2020 aktualizovanou verzi na webových stránkách a během června tištěnou a anglickou verzi
 • Pracovní skupina pro HTA zdravotnických prostředků
  1. Již funguje se zástupci zdravotních pojišťoven a CzechMed a vytvořila dva společné dokumenty
  2. Doporučení pro HTA zdravotnických prostředků bude rozesláno členům ČFES s cílem publikovat v květnu 2020 na webu

Příští zasedání výboru: 25.5. 2020 v 8:00h (Václavská 316/12, P2)