Výbor a revizní komise ČFES ve volebním období 2013-2015

Výbor ČFES

MUDr. Tomáš Doležal, PhD. – předseda ČFES, člen výboru

prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc. – minulý předseda, člen výboru

MUDr. Jana Skoupá, MBA. – budoucí předseda, člen výboru

Mgr. Jan Hambálek – člen výboru

Mgr. Petr Hájek – člen výboru

MUDr. Aleš Kmínek, MBA. – člen výboru

Revizní Komise ČFES

MUDr. Regina Demlová, PhD. – předsedkyně revizní komise

PharmDr. Jiří Klimeš, PhD. – člen revizní komise

Ing. Aleš Tichopád, PhD. – člen revizní komise