Zpráva z volebního shromáždění členů ČFES

Volební shromáždění členů ČFES se konalo dne 9. 12. 2013 v zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK v Praze.

Přítomno: 35 členů ČFES

Volební shromáždění bylo zahájeno v 15.40. hodin.

 1. Švihovec:

Přivítání účastníků, schválení programu schůze

Hlasování o programu: 35 hlasů pro

 1. Dr Doležal:

Představení nových stanov, důvody pro změnu v souladu s pravidly ISPOR

Hlasování o stanovách: 35 hladů pro

 1. Švihovec:

Vysvětlení principů volby, hlasování o společné kandidátce pro Výbor a Revizní komisi. Představení nominační komise ve složení: Švihovec, Kruntorádová, Kostern.

Hlasování o společné kandidátce: 34 pro; 0 proti; 1 zdržel se

 1. Dr Doležal:

Zpráva o činnosti Výboru a společnosti v roce 2013, zdůrazněny národní i mezinárodní aktivity. Výhled na 2014: doporučeno aktualizovat doporučené postupy (poslední aktualizace 2011).

V diskusi vystoupil prof. Švihovec, dle jeho názoru se stále nedaří dostatečně aktivizovat členskou základnu ve smyslu publikační a přednáškové činnosti.  Dalším neuspokojivým bodem je absence oponentur a posudků studií.

Hlasování o zprávě o činnosti: 35 pro

 1. Dr Skoupá:

Zpráva o hospodaření za rok 2013. Daňové přiznání předložené daňovým poradcem 27.6.2013.

Hlasování o zprávě o hospodaření: 35 pro

 1. Dr Prokeš:

Zpráva revizní komise, nebylo nelezeno pochybení. Zpráva přijata shromážděním.

 1. Dr Kmínek:

Zpráva o činnosti pracovní skupiny „Comparative effectiveness“.

 1. Hájek:

Zpráva o činnosti pracovní skupiny „Value based pricing“. V závěru zprávy Mgr. Hájek vyzval k předkládání návrhů pro pilotní projekt v oblasti onkologie.

 1. Výsledky voleb:
  PoziceJménoPočet hlasů/přítomných celkemPředseda ČFESDr. Doležal Tomáš22/35Budoucí předseda ČFESDr. Skoupá Jana30/35Výbor ČFESMgr. Hambálek Jan27/35Výbor ČFESMgr. Hájek Petr25/35Výbor ČFESDr. Kmínek Aleš23/35Revizní komiseDr. Klimeš Jiří20/35Revizní komiseDr. Tichopád Aleš19/35Revizní komiseDr. Demlová Regina17/35

10. Dr Doležal:

Ukončení volebního shromáždění, poděkování účastníkům. Shromáždění ukončeno v 17 hodin.