Zasedání výboru ČFES ze dne 7. 4. 2014

Zasedání výboru ČFES ze dne 7. 4. 2014 – přítomni: J. Skoupá, J. Švihovec, J. Hambálek, A. Kmínek, T. Doležal

Workshop k VBP a CER:

15. 4. od 14:30 do 17:00 workshop k value-based pricing (VBP) a comparative effectiveness research (CER) – prezentace metodiky z pracovních skupin, posléze pracovní metodický paper k publikaci v časopise FARMAKOEKONOMIKA. Z obou pracovních skupin bude připraven metodický materiál, který bude nejprve rozeslán všem členům ČFES a posléze bude uvolněn mimo ČFES a publikován na www . Z materiálu vznikne souhrn, který bude zaslán k publikaci do Medical Tribune a Zdravotnických novin. Byla připravena pozvánka, která bude rozeslána členům ČFES, jiným odborným společnostem, zdravotním pojišťovnám, zástupcům MZd a SUKLu.  ČFES uspořádá na podzim 2014 (druhá polovina září) kulatý stůl k metodice VBP/CER za účasti SUKLu, MZd, zdravotních pojišťoven, NRC, odborných společností, aj.

Webové stránky:

J. Hambálek navrhl strukturu nového webu, výbor se strukturou souhlasí.  J. Hambálek zajistí kalkulaci pro nové www stránky, v případě, že budou budovány de novo.  J. Skoupá zjistí přesné náklady na provoz současných stránek a případnou cenu jejich upgradu

Cena ČFES:

V roce 2014 bude vyhlášena cena za nejlepší publikaci ČFES za oblast farmakoekonomiky, HTA a outcomes research. Soutěž bude vyhlášena se zpětnou platností za rok 2013 (tj. články publikované v roce 2013), přihlášky bude možné podávat do konce června 2014. Přihlásit se může první nebo korespondenční autor publikace. Vítěz bude honorován částkou 10 000 Kč

Různé:

Zápisy z výboru ČFES budou pravidelně publikovány na www.farmakoekonomika.cz a zasílány členům ČFES mailem. J. Skoupá navrhla vytvoření pracovní skupiny k risk-sharingu. JS pošle návrh na vznik této skupiny a obsah, kterým se bude zabývat

Příští zasedání výboru: 26. 5. 2014 ve 10:00 (Mánesova 27, P2)