Zasedání výboru ČFES ze dne 5. 8. 2014

Zasedání výboru ČFES ze dne 5. 8. 2014 – přítomni: J. Skoupá, R. Demlová, J. Švihovec, J. Hambálek, A. Kmínek, T. Doležal

Dokument a kulatý stůl k VBP a CER:

Value-based pricing (VBP) dokument je připraven a comparative effectiveness research (CER) pracovní skupina dokončí materiál v prvním týdnu v září (do 5.9.2014). Následně T. Doležal připraví úvodní shrnující text. Celý dokument bude zaslán účastníkům Kulatého stolu. Závěry skupiny VBP byly P. Hájkem a J. Švihovcem prezentovány lékové komisi SZP s pozitivním ohlasem. ČFES uspořádá 30.9. 2014 kulatý stůl k metodice VBP/CER za účasti SUKLu, MZd, zdravotních pojišťoven a odborných společností, čas konání 14:30-17:00, prof. Švihovec již zajistil zasedací místnost v Lékařském domě

Seznam účastníků, kteří budou pozváni:

– SUKL (Blahuta, Skácelová, Storová)

– ZP (Honěk, Frňka, Podrazilová)

– MZd (Tomášková, Dušek)

– ČLS JEP – předsednictvo lékové komise (Anders, Vorlíček, Kašák, Kvapil)

Webové stránky:

J. Hambálek zajistil kalkulaci pro nové www stránky. Výbor odsouhlasil realizaci ve variantě A (cena do 10 tis. Kč). J. Hambálek a T. Doležal se potkají se zástupci společnosti Propagandista a domluví detaily realizace

Cena ČFES:

Do soutěže byly přihlášeny dvě práce:

Petříková, et al. The economic burden of the ankylosing spondylitis in the Czech Republic: comparison between 2005 and 2008. 2013;33:1813-1819

Tichopád, et al. Clinical and Economic Burden of Community-Acquired Pneumonia among Adults in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. PLoS One. 2013; 8(8): e71375.

Obě práce byly vysoce hodnoceny, cenu ČFES získala práce autorů Tichopád, et al., pro níž hovořil vyšší impact faktor a mezinárodní srovnání v použité metodice

Slovensko-česká konference:

Výbor odsouhlasil, aby se výroční česko-slovenská/slovensko-česká farmakoekonomická konference konala v listopadu 2014 v Bratislavě, po termínu konání Evropského kongresu ISPOR v Amsterdamu, termín bude upřesněn po domluvě se SSFE. Za českou stranu byly navržena tato témata: VBP/CER, kvalita FE analýz, problematika paralelního exportu léčiv

Různé:

Pracovní den ČFES bude organizován na začátku roku 2015

Příští zasedání výboru: 24.9. 2014 v 13:00