Zasedání výboru ČFES ze dne 26. 5. 2014

Zasedání výboru ČFES ze dne 26. 5. 2014 – přítomni: J. Hambálek, A. Kmínek, T. Doležal

Workshop k VBP a CER:

Výbor pozitivně hodnotil workshop k value-based pricing (VBP) a comparative effectiveness research (CER) – 15.4.2014 – prezentace metodiky z pracovních skupin. Nyní je dokončován dokument, který bude komplexně shrnovat danou problematiku a doporučení pracovních skupin ČFES, tento dokument bude rozeslán všem členům ČFES a zveřejněn na www (dokončení do konce června 2014). Z materiálu vznikne souhrn, který bude zaslán k publikaci do Medical Tribune a Zdravotnických novin. ČFES uspořádá na podzim 2014 (druhá polovina září) kulatý stůl k metodice VBP/CER za účasti SUKLu, MZd, zdravotních pojišťoven, NRC, odborných společností, aj.

Webové stránky:

J. Hambálek zajistí kalkulaci pro nové www stránky, v případě, že budou budovány de novo (do 15.6.).  J. Skoupá zjistí přesné náklady na provoz současných stránek a případnou cenu jejich upgradu (do 15.6.)

Cena ČFES:

Výbor vyhlašuje cenu za nejlepší publikaci ČFES za oblast farmakoekonomiky, HTA a outcomes research. Soutěž je vyhlášena se zpětnou platností za rok 2013 (tj. články publikované v roce 2013), přihlášky bude možné podávat do konce června 2014. Přihlásit se může první nebo korespondenční autor publikace. Vítěz bude honorován částkou 10 000 Kč

Výroční konference se SSFE:

Slovenská SSFE navrhla, aby se výroční česko-slovenská/slovensko-česká farmakoekonomická konference konala v listopadu 2014, po termínu konání Evropského kongresu ISPOR v Amsterdamu

Různé:

Zápisy z výboru ČFES budou pravidelně publikovány na www.farmakoekonomika.cz a zasílány členům ČFES mailem.  J. Skoupá navrhla vytvoření pracovní skupiny k risk-sharingu. JS pošle návrh na vznik této skupiny a obsah, kterým se bude zabývat.

Příští zasedání výboru: týden od 30.7 – 4.8. 2014 (Mánesova 27, P2)