Zasedání výboru ČFES ze dne 20. 2. 2014

Zasedání výboru ČFES ze dne 20. 2. 2014 – přítomni: J. Skoupá, R. Demlová, J. Švihovec, J. Hambálek, P. Hájek, T. Doležal

Financování ČFES:

Výbor schválil dopis, který T. Doležal za ČFES rozešle s žádostí o finanční podporu pro výzkumné a edukační projekty (pracovní workshop VBP/CER, publikace Farmakoekonomika, cena ČFES, www stránky) (Doležal). Budeme sledovat výzvy k financování z operačních programů na MŠMT (Demlová).

Workshop k VBP a CER:

15. 4. od 14:30 do 17:00 workshop k value-based pricing (VBP) a comparative effectiveness research (CER) – prezentace metodiky z pracovních skupin, posléze pracovní metodický paper k publikaci v časopise FARMAKOEKONOMIKA. Z obou pracovních skupin bude do 20.3. připraven metodický materiál, který bude nejprve rozeslán všem členům ČFES a posléze bude uvolněn mimo ČFES a publikován na www. Byla připravena pozvánka, která bude rozeslána členům ČFES, jiným odborným společnostem, zdravotním pojišťovnám, zástupcům MZd a SUKLu (Švihovec, Doležal).

Webové stránky:

J. Hambálek navrhne strukturu nového webu (do 25.3.).  J. Skoupá zjistí přesné náklady na provoz současných stránek a případnou cenu jejich upgradu. Na www.farmakoekonomika budou plné texty článků z časopisu Farmakoekonomika ve formátu PDF

Cena ČFES:

V roce 2014 bude vyhlášena cena za nejlepší publikaci ČFES za oblast farmakoekonomiky, HTA a outcomes research. Soutěž bude vyhlášena se zpětnou platností za rok 2013 (tj. články publikované v roce 2013), přihlášky bude možné podávat do konce dubna 2014. Přihlásit se může první nebo korespondenční autor publikace.  Je možné přihlásit publikace v časopisech (zahraniční i české), postery na konferencích. Výbor ČFES bude podle předem definovaných kritérií (kvalita časopisu/impakt faktor, originalita tématu, odborné zpracování, použitá metodika, přínos pro obor) na základě přihlášených prací následně vybírat vítěze. Vítěz bude honorován částkou 10 000 Kč

Různé:

Zápisy z výboru ČFES budou pravidelně publikovány na www.farmakoekonomika.cz a zasílány členům ČFES mailem.  T. Doležal informoval členy ČFES o možnosti poskytnout odbornou garanci společnosti pro Evropský kongres IHEA (International Health Economics Association) v roce 2019 – více na https://www.healtheconomics.org – byli jsme osloveni agenturou GUARANT international, která se bude o organizaci kongresu ucházet.

Příští zasedání výboru: 7. 4. 2014 ve 14:00 (Mánesova 27, P2)