Zápis Výboru ČFES ze dne 29.9.2016

Přítomní: Švihovec (JŠ), Doležal (TD), Hambálek (JH), Skoupá (JS), Fuksa (LF)
Omluven: Klimeš (JK), Kmínek (AK)


Body schůze:
1. Prezentace základů FE a HTA na web:
Výbor rozhodl o vyvěšení dvou prezentací o základech farmakoekonomiky a HTA (stručná a poněkud rozsáhlejší verze) na web. Výbor by přivítal, kdyby tyto prezentace mohly být používány pro stručné seznámení s FE a HTA, např. na lékařských seminářích. Budou provedeny grafické úpravy (JS). Vyvěšení (JH) co nejdříve po obdržení.


2. Program ČS konference 23.11.2016
Prostor pro ČFES na konferenci na Slovensku byl poněkud zúžen.
Delegáti ČFES:
Doležal T: Doporučené postupy České farmakoekonomické společnosti pro zdravotně ekonomické hodnocení v České republice
Skoupá J, Hambálek J: Inovativní onkologické léky a jejich farmakoekonomika v kategorizačním procesu v České republice
Hambálek J: Specifika posuzování onkologických léčiv v České republice
Klimeš J: Použití „Patient reported outcomes“ (PRO) a jejich validita pro klinickou a farmakoekonomickou praxi.
TD: Přednese zdravici za ČFES (70-tiny prof. Foltána a 60-tiny Dr Tomeka)
ČFES se nezúčastní panelu QoL, QALY, MCDA, protože se problematika specificky týká Slovenska.


3. Newsletters
Bude dodáno členy výboru a vyvěšeno.


4. Stav DP
Proběhla finální jazyková korektura. TD zašle JH k vyvěšení. JS se pokusí zajistit prostředky pro přeložení do angličtiny.

5. ISPOR – Vídeň
JŠ se ISPORU nezúčastní, ostatní s aktivní účastí.


6. Pracovní den
Z důvodu řady akcí nebude podzim, ale na příští schůzi začne program pro jaro. Návrhy témat do 7.10.2016.


7. Různé
Výbor odsouhlasil nabídku spolupráce s Farmakologickou společností (vzájemná informace o akcích, možná účast, společné aktivity).

Zapsala: JS