Zápis Výboru ČFES ze dne 13.1.2016

Přítomní: Hambálek (JH), Skoupá (JS), Fuksa (LF), Klimeš (JK); Omluven: Švihovec (JŠ), Doležal (TD); Pozvaní: Kmínek (AK), Hájek (PH) – omluven
Dr Skoupá pozdravila přítomné a věnovala se jednotlivým bodům schůze:
Smlouva s ČLS JEP
Smlouva s ČLS JEP podepsána. Text bude vyvěšen na webu www.farmakoekonomika.cz Výbor vybral zástupce (podle smlouvy) pro jednání. Je jím AK, který bude Výbor informovat o průběhu jednání.

Nominace prof. Švihovce na cenu Marilyn Dix Smith Leadership Award
Nominace je společná s ISPOR Chapter Slovakia. JS zajistí koordinaci se Slovenskem. Souhlas s nominací byl jednomyslný. Deadline nominace do 15.2.2016.
Psychiatrický kongres – červen 2016 – symposium ČFES
Výbor jednomyslně souhlasí s organizací symposia. JS zajistí komunikaci s organizátory.
Předběžný program:
a) JS: Srovnání utilizace farmakoterapie v zemích EU
b) LF: Principy ekonomických hodnocení v rámci HTA
c) JH: Příklad hodnocení zdravotnických technologií v oblasti psychiatrie z EU
d) OAKS (Duba): Modelace depotních antipsychotik – příklad z ČR
E-learning
Výbor rozhodl o přípravě jednoduchých e-learningových materiálů a to ve dvou verzích:
a) Jednodušší – pro získání obecného přehledu o tom, co je a k čemu se využívá FE. Předpokládáme, že tento materiál bude prioritně využíván při komunikaci s odbornými společnostmi.
b) Hlubší – pro zájemce o obor, nicméně i tento materiál bude srozumitelný i pro ne-farmakoekonoma.
Oba dokumenty budou ve vlastnictví ČFES (©),na templatu, nicméně výbor přivítá, pokud bude používán. Použití bude zdarma pro členy ČFES, nutno použití předem nahlásit. Vedoucím projektu: LF. Termín pro předložení první verze do 31.3.2016.

Guidelines ČFES
Minulý zápis:
Ne všechny části jsou kompletní. Dr Doležal dokončí do Vánoc a první týden v lednu bude dokument
předložen k diskusi členům.
Hledáme prostředky/sponzory pro překlad do angličtiny, abychom se mohli „chlubit“ (a je čím) na
stránkách ISPOR.
Pokud má někdy zbytečných cca 30 tis Kč, prosím neváhejte se přihlásit. 
S ohledem na objektivní skutečnosti je termín posunut do 31.1.2016.

Aktivity ČFES pro 2016
Je plánována 1 akce pro jaro a jedna akce pro podzim 2016. Česko-slovenská konference je na Slovensku. Vynasnažíme se o aktivní účast (zodp. J. Skoupá). V jarním termínu – téma guidelines, obecná témata – CaÚ. ČFES se pokusí o jedno hlavní téma roku, zahrnující dostupnou evidenci (preferenčně z ČR), v součinnosti se ZP epidemiologická data, případně jinak získaná data z českého trhu. Do Vánoc poskytnou členové Výboru (nebo členové ČFES v případě zájmu) témata (onemocnění), kterými by se ČFES měla zabývat. Každé téma má mít zdůvodnění pro zachování transparence. Výbor zvolí na příští schůzi témata.
Výbor diskutoval 2 základní témata:
a) Kardiologii (i v kontextu dostupných dat z reálného života)
b) Diabetes (i v kontextu dat z reálného života)
JS a JK připraví do 31.1.2016 základní body, na které se v projektu zaměřit. Výbor následně rozhodne a vybere.
FE informace
Výbor se shodl na nutnosti větší publikační činnosti elektronickou formou.
V této souvislosti:
a) Sehnat všechny postery z ISPOR (Skoupá do konce roku 2015 – Žižalová, Duba, Value Outcomes, Kladno)
b) Newsletter – příprava 1 abstraktu v češtině (Skoupá, Hambálek, Klimeš, Kmínek) – do konce
Vánoc.

Kmínek a Hájek se dohodnou s dalšími a budou informovat na další schůzi o publikaci MCDA v ViH Regional Issues (termín do 13.1.2016 – další schůze). Postery k dispozici s výjimkou Kladna. Tam vyčkáváme na souhlas autorů. Newsletter – ob týden – logistika JH. Prozatím jsme saturováni do konce února. Do konce února připraví JK, JS, LF, JH další sérii newsletters, přivítáme i dodání TD, případně členů ČFES.
JK bude formulovat pravidla pro akceptaci newsletterů (do konce ledna) a ty budou následně vyvěšeny na webu. AK informoval o komunikaci s PH a panem Doc. Pecnem oheldně publikace MCDA ve ViH Regional Issues. AK připraví první draft publikace (v AJ) do 31.3.2016. Publikace bude vycházet z dlouhé verze na webu.
Různé
Prezentace s výjimkou Mgr. Skácelové a Dr. Podrazilové k dispozici – budou vyvěšeny.
Členské příspěvky – info členům – JS
Výbor projednal žádost o sdílení databáze včetně e-mailových adres s ISPOR. S tímto nesouhlasí (stejně jako v minulých letech). Důvodem je možné porušení zákona o ochraně osobních údajů.