X. Česko-slovenská farmakoekonomická konference + volby do výboru ČFES

Vážení kolegové,

výbor ČFES plánuje X. Česko-slovenskou konferenci, která se bude konat 1. října 2015.

V této souvislosti máme pro vás dvě zásadní informace:

1) Zde: ČFES konference-1.10.2015-pro členy ČFES naleznete předběžný program a zvolená témata. Pokud by někdo z vás měl zájem se konference aktivně účastnit, neváhejte nás kontaktovat. A to jak s tématy, která jsou preferována (orfany, VILPy, diabetes, guidelines), tak s jakýmikoliv jinými do sekce Volná sdělení.

2) Protože koncem roku vyprší 2-letý mandát současnému výboru ČFES, budeme v rámci konference organizovat volby na funkční období 2016-2017.

Do nového výboru automaticky přechází Jana Skoupá jako budoucí předseda a Tomáš Doležal jako současný a v příštím období minulý předseda. Výbor pověřil Tomáše Doležala sestavením Nominační komise v duchu platných stanov.

Budeme tedy volit na funkci budoucího předsedy a tři členy výboru.

Prosíme tedy do 10.9. o zasílání návrhů kandidátů na tato místa na adresu iheta@iheta.org Každý návrh na kandidáta musí být doprovázen krátkým zdůvodněním, jak popisují naše stanovy (najdete na http://natestingu.cz/farmakoekonomika/o-cfes/stanovy)

Nominační komise z vašich návrhů posléze sestaví kandidátku na volbu, která se bude konat v průběhu konference, funkční období poté začne od 1. ledna 2016.

Výbor ČFES