Vyhlášení ČFES Publikace roku 2021

Výbor ČFES na svém zasedání ze dne 6.10.2022 rozhodl, že vítěznou publikací v soutěži Publikace roku 2021 ČFES je publikace od autorů Tužil et al. (2021) s názvem Time in remission as an alternative outcome measure for rheumatoid arthritis: a 10-year prospective study of 2618 new users of anti-TNF, která byla publikovaná v časopise Rheumatology (Oxford Academic) s impakt faktorem 7.043 (aktuální hodnota z 6.10.2022).

Tato publikace přináší nový pohled na hodnocení outcomes v oblasti revmatoidní artritidy, především se jedná o využití dodatečných informací z dříve pouze binárních výsledků outcomes (ano/ne, resp. odpověď na léčbu vs. bez odpovědi). Autoři této publikace přichází s novým přístupem time in remission (tj. čas v remisi), kdy zavádí skrze lineární interpolaci možnosti spojité proměnné u odpovědi na léčbu a měření času v remisi, oproti pouze binárnímu výsledku dle současné praxe. Time in remission tak umožňuje „vytěžit“ více informací z výsledků odpovědi na léčbu, což může pomoci následně lépe stratifikovat pacienty v rámci klinického výzkumu na celé škále spojitých odpovědí.

Tento přístup je možné využít nejen v oblasti revmatoidní artritidy, ale v jakékoliv terapeutické oblasti, kde se používají binární outcomes v určitých časových bodech.

Publikaci lze nalézt online zde: https://academic.oup.com/rheumatology/article-abstract/61/6/2295/6380444 a v případě zájmu o plné znění o publikaci požádat jeho hlavního autora J. Tužila (jan.tuzil@valueoutcomes.cz).