Prezentace ze semináře ČFES: Celospolečenská perspektiva, nepřímé náklady a náklady spojené se ztrátou produktivity.