Pracovní den ČFES 14.4.2015

Vážení kolegové,

Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní den ČFES dne 14.4.2015 odpoledne. Velice se těšíme na setkání s Vámi a bohatou diskusi k aktuálním tématům. Program akce naleznete níže:

Pracovní den České farmakoekonomické společnosti

Datum konání: 14.4. 2015 od 14:30

Místo konání: 1.lékařská fakulta, Kateřinská, Praha 2; posluchárna 1.089 (přízemí)

Předběžný program:

  • ČFES – zpráva o činnosti, nové webové stránky (Dr. Doležal)
  • Ministerstvo zdravotnictví (Dr. Tomášková) – legislativní výhled, revize referenčních skupin, přílohy 2
  • SUKL (Mgr. Skácelová) – aktuální stav metodiky, přístup k interpretaci ICER/WTP, CER
  • Zdravotní pojišťovny (Mgr. Podrazilová, Ing. Jelínek) – aplikace risk-sharingových schémat
  • AIFP (Mgr. Dvořáček) – Změny v systému cen a úhrad – pozice AIFP
  • ČFES – WBP/CER (A. Kmínek)
  • Diskuse (prof. Švihovec)

Těšíme se na Vaši účast, Výbor ČFES