On-line mtg. Výboru ČFES, 6. 10. 2021; zápis

Přítomni:

Tomáš Doležal, Zbyněk Gregor, Jiří Klimeš, Jana Skoupá, Aleš Kmínek, Martin Kolek, Jan Hambálek, Bálint Pasztor, Milan Vocelka

Omluveni: Jan Švihovec

Témata:

 • De-brief z konference – Volební shromáždění a pracovní den ČFES: 23. 9. 2021
 • Pozitivní ohlasy na otevřenou diskuzi a sdílení aktuálních témat
 • Next steps: bude výhodné pokud ČFES bude aktivním účastníkem připomínek k rámci fungování PO při MZd (JK osloví MZd)
 • Právní kroky k přepisu/ zápisu u soudu, dle výstupů z Voleb. Shromáždění + následně up-date pro KB (účet) 
 • TD prostřednictvím KMVS zajištuje (up-date stavu konec října 2021)
 • TD nasídlí scans prezenční listiny z Voleb. Shromáždění k archivaci
 • Předání agendy novému výboru:
 • Pokladník a agenda udržení aktuálního seznamu členů ke komunikaci
  • Agendu od JS přebírá TD, společně s TM
   • Bude třeba:
    • Up-date kontaktů na L-in výzva, mail, atp.
    • Archivaci přihlášek a GDPR souhlasů
    • Udržet agendu účetnictví, daně a KB účtu
   • Cena za publikaci – třeba vytvořit dokument na předání (vytvoří JS/ TM)
  • Web (zůstává JH, který bude udržovat aktuální)
  • Linked-in (ZG předává agendu na Bálinta P.)
 • On-line ČFES mtg; Téma: celospolečenská perspektiva a nepřímé náklady
  • Předběžný termín: 10/11: 14,00 – 15,30 (bude potvrzeno od MV), následně všem členům rozesláno save the date (mail, Linked-in)
  • Technicky: On-line přes Zoom (TD)
  • Témata/ agenda a příprava:
   • Jednotlivým klíčovým otázkám/ okruhům (např. produktivita, utilita, transfery, ap.; bude sdíleno ze strany MV) budou přiděleni „leads“, ti pak do příštího mtg připraví krátkou rešerši/ slides
   • Na příštím mtg. Následně sladění a upřesnění krátkých sdělení na on-line semináři
    • formát: krátké sdělení + diskuze ke každému bodu/ otázce
   • + je osloven global ISPOR na mezinárodního speakera (NL, nordics…)
 • Draft/ návrh priorit/ aktivit pro ČFES
  • Na příštím setkání brainstorm a konsensus

Příští mtg – 22.10.2021 (on-line)