On-line mtg. Výboru ČFES, 4. 1. 2022; zápis

Přítomni:

Jiří Klimeš, Tomáš Mlčoch, Tomáš Doležal, Milan Vocelka, Aleš Kmínek, Bálint Pasztor

Témata:

 • Celospolečenská persp. Nepřímé náklady
  • Informace o proběhlém Semináři pro SUKL (14. 12. 2021) – prezentace a diskuze základů problematiky
  • Cílem ČFES je vytvořit detailní metodiku pro analýty z pohledu celospolečenské, resp. vládní – výstupy z pracovní skupiny (Baloghová, Pasztor, Klimeš) budou prezentovány na dalším Výboru
 • aktivity/ summary za 2021 a výhled 2022 pro ISPOR
  • Bude vloženo na web ISPORu (do 29.1.2021)
 • virtuální seminář (20.5.2020) – 70 účastníků
  • Novela zákona 48/1997 s dopadem na inovativní LP a orfans
 • Účast na SK konferenci FE a HTA (1.6.2021)
 • Pracovní den ČFES a volební shromáždění (23. 9. 2021): Implementace novely zákona č. 48/ 1997 a její praktické dopady na proces jednání
 • Seminář nepřímé náklady/ celospolečenská perspektiva (10.11.2021) (80 účastníků)
  • Zahraniční speaker: Prof. Susan Griffin: Societal perspective and in-direct costs in health economics:
  • Vymezení pojmu – Celospolečenská perspektiva z pohledu nákladů/ zrát;
  • Náklady spojené se ztrátou produktivity (HCA, FCA, Absentismus, Presentismus);
  • Celospolečenská perspektiva z pohledu utility (včetně pohled ošetřovatele).
 • Účast na SK konferenci FE a HTA (1.12.2021)
 • Byly dokončeny doporučené postupy (květen 2020)
 • Aktivně jsme se podíleli na přípravě Novely 48
 • Snažili jsme se připravit zástupce pacientů na změnu
 • Snažili jsme se edukovat odborné společnosti
 • Začali jsme komunikovat přes LinkedIN (115 folowerů)
 • Udělovali jsme ceny ČFES za vědecké publikace
 • Členství ISPOR – Všichni členové výboru budou členy ISPOR, v souladu s ISPOR guidance
 • Up-date právních úkonu (TD) – změny na rejstřík. Soudu a zápis změn dle ČFES voleb 2021
 • Reminder na poplatky do ČFES za 2021 (TM)
 • Oslovení členů, kteří nevyslovili GDPR souhlas o jeho vyslovení a obnovení členství ČFES (TM)
 • Propagační kampaň ČFES v rámci farmakoekonomické obce se snahou rozšíření členské základny ČFES (TM, JK)
 • Reminder na zaplacení ČFES poplatků za ´22 bude v březnu/ dubnu (JK, TM)
 • Aktivity ČFES na 2022
  • HTA joint HTA EU – ČFES plánuje akce s tímto spojené (Kulatý stul, white paper a pozice ČFES)
   • TD pošle draft na projekt do příštího Výboru k připomínkám
  • Celospolečenská persp./ nepřímé náklady – bude vytvořena standard. metodika

Další mtg (on-line) – 26/1/2021: 8,15

Zapsal: JK