On-line mtg. Výboru ČFES, 26. 1. 2022; zápis

Přítomni:

Jiří Klimeš, Tomáš Mlčoch, Aleš Kmínek, Bálint Pasztor & host: Karolína Balogová

Omluveni: Tomáš Doležal, Milan Vocelka

Témata:

 • Výstup pracovní skupiny celospol. perspektiva, nepřímé náklady – tvorba metodiky a tarifních tabulek (Bálint, + Karolína Balogova – jako host)
  • Prezentace pracovní verze bude sdílena v rámci Výboru k oponentuře a dalším návrhům na kultivaci (další kroky a zpětná vazba na dalším mtg. Výboru)
  • Zásadní body/ rámce metodiky z celospolečenského pohledu:
 • Celoživotní horizont je/ bude klíčový pro tuto perspektivu
 • Kvantifikace snížené produktivity (absenteeism, presenteeism)
  • Metodika bude vždy s ohledem na dostupná data, všem standard metodik musí být zřejmý
 • Ocenění snížené produktivity (opp. costs) – dle HDP, laborur share (?)
  • Diskontní sazby a ocenění v čase
 • Předčasné úmrtí a jak distribuovat tyto pacienty v rámci modelu popisující ztrátu produktivity
 • Up-date směrem k global ISPOR
  • Report ČFES aktivit za 2021 – viz příloha
  • Newsletter – highlights z On-line semináře nepřímé náklady
 • Provozní up-date
  • Souhlasy GDPR – získáno
  • Noví členové: Výbor odsouhlasil členství (bez titulů): Bártova, Vydrova, Petrenko
  • Rejstřík. Soud. Aktivity – další up-date na dalším mtg Výboru
 • Aktivity ČFES na 2022 (téma na příští mtg Výboru):
  • Joint HTA a implementace v ČR
  • Nepřímé náklady a celospolečenská perspektiva

Další mtg (on-line) – 17/ 2/ 2022