On-line mtg. Výboru ČFES, 22. 7. 2021; zápis

Přítomni: Tomáš Doležal, Zbyněk Gregor, Aleš Kmínek, Jiří Klimeš, Šárka Veselá, Martin Kolek

Omluveni: Jana Skoupá, Jan Švihovec, Jan Hambálek

Témata:

Volební shromáždění a pracovní den ČFES: 23. 9. 2021; 15.00 – 17:30

 Předběžný program/ témata: Implementace novely zákona č. 48 a její praktické dopady na proces jednání

 • Přivítání/ úvod (Tomáš, Jirka)
 • Zpráva o činnosti ČFES za uplynulé období (Jana, Tomáš, Jirka) – přednese Tomáš
 • Přednášky externích speakers (budou osloveni):
  • MZd: Připravenost MZd na fungování PO)
  • ZPs: VZP, SZP – Role ZPs a priority s ohledem na vstup inovativních LP v kontextu novely)
  • SUKL: Spolupráce s OS a pacienty
 • Odsouhlasení délky a iniciaci nového volebního období (pozn. Dle stanov, §14 čl. 2: Funkční období členů výboru je dvouleté, neskončí však dříve než je zvolen výbor nový)
 • Volba budoucího předsedy
 • Zpráva o hospodaření/ rozpočet (Jana) a zpráva Revizní komise (rev. komise)
 • Vyhlášení voleb budoucího předsedy
 • Volba tří členů výboru
 • Přednášky:
  • TD/ JS – připomenutí zásadních změn a jejich praktický dopad
  • JK/ Tomáš Mlčoch – metodika kalkulace NN/ societal perspective dle nových GL ČFES
  • Předání ceny za nejlepší publikaci – byla odsouhlasena cena ve výši 10.000 Kč
 • Zakončení

Další kroky:

 • Nominační komise ve složení (JK, ZG, Eva Ornstová) osloví/ vyzve členy k nominacím pro vytvoření kandidátky (mail připraví JK)
  • Na LinkedIn vloží ZG
 • Oslovení externích speakers – JK, jménem ČFES osloví s předběžným programem
 • Vyhlášení ceny za nejlepší publikaci (TD)

Další mtg Výboru (on-line) – 25. 8. 2021, v 8:30