Mtg. Výboru ČFES, 14 12. 2022; zápis

Přítomni:

Jiří Klimeš, Aleš Kmínek, Tomáš Mlčoch, Bálint Pasztor, Milan Vocelka, Tomáš Doležal

Témata:

 • WTP pracovní skupina
  • Byly vytvořeny 3 pod-skupiny, které vedou JK, BP, TM; další komunikace/ vedení po jednotlivých pod-skupinách
  • Zaměření se na rešerši přístupů v zahraničí (do 2/23), následně sladění se na návrhu metodického přístupu a aplikace tohoto na již dokončená řízení v ČR (finální výstup do 5 – 6 /2023)
 • Seminář JCA:
  • On-line, termín: 22/2; 15.00 – 17.00 (technicky podpora – Míša M.)
   • Termín zašle JK členům mailem + BP na LinkedIn
  • Obsah příprava: 
   • MV připraví ve spolupráci s AK
  • Návrh na speakers v rámci EU: Iga Lipska (osloví JK) + někdo z Koordinační komise při JCA (osloví MV)
 • EHDS – data
  • do příštího Výboru – konkrétní cases, kde již datová spolupráce / propojení funguje v ČR?
  • Následně potenciálně seminář, kde by se tyto case jako best praktice prezentovaly
 • Prostředky a HTA u těchto technologií – toto téma na cca Q3 ´23 
 • Poplatky za členství – bude zasláno začátkem roku ´23
 • Schválení nového člena – bude zasláno Vyjádření spolu s VS na platbu (JK)
 • Celospolečenská perspektiva – doplnění metodiky ČFES
  • BP -> ENG verzi k publikaci a zviditelnění i mimo ČR (konec ledna 2023)

Termín dalšího Výboru – 26.1.2023

Zapsal: JK