ČFES seminář: Joint Clinical Assesment (JCA) – Integrace do úhradové systému v ČR & Hranice ochoty platit (WTP)