Cena ČFES 2020

Vážení,

Dle usnesení Výboru ČFES mi dovolte vyhlásit Cenu za nejlepší odbornou publikaci v roce 2020.

Do soutěže se může přihlásit člen ČFES, který v roce 2020 (1. 1. 2020 – 31. 12. 2020) publikoval nebo prezentoval odbornou práci v oblasti farmakoekonomika/outcomes research v podobě článku v časopise (českém i zahraničním) nebo posterového sdělení jako první nebo korespondenční autor.

Kritéria hodnocení:

  • originalita tématu
  • odborná úroveň/použitá metodika
  • kvalita časopisu/impakt faktor
  • přínos pro obor

Vaše návrhy na ocenění za odbornou publikaci prosím zasílejte na adresu klimes.jiri@gmail.com, do 30. 8. 2021Vyhlášení nejlepší práce a předání ceny (10.000 Kč) proběhne na Shromáždění ČFES (23. 9.)

Jirka Klimeš, za Výbor ČFES