Cena ČFES 2014

Výbor ČFES se rozhodl vyhlásit cenu za odbornou publikaci za rok 2021.

Do soutěže se může přihlásit člen ČFES, který v roce 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021) publikoval nebo prezentoval odbornou práci v oblasti farmakoekonomika/outcomes research v podobě článku v časopise (českém i zahraničním) nebo posterového sdělení jako první nebo korespondenční autor.

Kritéria hodnocení:

  • originalita tématu
  • odborná úroveň/použitá metodika
  • kvalita časopisu/impakt faktor
  • přínos pro obor

Vaše návrhy na ocenění za odbornou publikaci za rok 2021 prosím zasílejte na adresu dolezal@iheta.org do 31.8.2021. Poté bude o výsledku rozhodovat formou hlasování Výbor ČFES.

Vyhlášení nejlepší práce a předání ceny (10 000 Kč) proběhne na plánovaném podzimním setkání ČFES.